Huo

Quy định về chứng nhận HTQL và Chứng nhận SP theo PT5

Trung tâm Thử nghiệm - Kiểm định Công nghiệp (thuộc Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin) với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001; TCVN ISO 14001/ISO 14001. Giấy phép đăng ký hoạt động số 16/CN-TĐC quyết định số 1158/TĐC-HCHQ của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng - BKHCN


Dưới đây quy định một số nguyên tắc cơ bản mà Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin thực hiện trong quá trình đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm. Tài liệu này được cung cấp cho các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng nhận của IEMM:
Đảm bảo sự nhất quán, khách quan, công bằng, không thiên vị, công khai trong hoạt động đánh giá chứng nhận và bảo mật các thông tin của khách hàng.

1, HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

2, HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

3, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU XEM XÉT LẠI, KHIẾU NẠI

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Báo phí và hướng dẫn chứng nhận sản phẩm theo PT5
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)