Huo

Phòng thí nghiệm vật liệu tính năng kỹ thuật cao(HI-TECHLOM)

Quyết định thành lập Phòng thí nghiệm vật liệu, chức năng và nhiệm vụ.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY/ NONDESTRUCTIVE TESTING
- Chụp ảnh bức xạ/ Radiographic Testing (RT)
- Kiểm tra siêu âm/ Ultrasonic Testing (UT)
- Kiểm tra thẩm thấu/ Liquid Penetrant Testing (PT)
- Kiểm tra bột từ/ Magnetic particle Testing (MT)
- Kiểm tra dòng điện xoáy/ Eddy Current Testing (ECT)…

* XỬ LÝ NHIỆT/ HEAT TREATMENT
- Gia nhiệt trước khi hàn / Preheat
- Gia nhiệt sau khi hàn / Post Heating
- Xử lý nhiệt mối hàn / Post Weld Heat Treatment

* ĐÁNH GIÁ HÀN/ ASSESSMENT OF WELDING
- Lập quy trình kỹ thuật hàn / Welding Procedure Specification
- Báo cáo đánh giá quy trình hàn / Procedure Qualification Record
- Báo cáo phê chuẩn thợ hàn / Welder Performance Qualigication Record

* THỬ NGHIỆM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM/ TESTING AT LAB
- Hoá học / Chemistry
- Cơ học / Mechanics
- Điện- Điện tử / Electrical – Electronics
- Xây dựng / Construction

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- GCN đăng ký hoạt động số 1142/TĐC-HCHQ của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về thử nghiệm

- Công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, mã số Vilas 182 của Văn phòng Công nhận Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ


Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng (Labftee)
Quyết định thành lập Phòng thử nghiệm Hiệu suất năng lượng, chức năng và nhiệm vụ.
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)