Huo

Tìm đơn vị tư vấn nước ngoài thẩm định Quy hoạch hệ thống sản xuất thép

Search for foreign units to determine the system's steel production scale

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016, Chính phủ giao Bộ Công Thương trình Chính phủ Đề án Quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trong quí IV năm 2017, Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Đề án.
 
 
Bộ Công Thương đang tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm để đánh giá thẩm định Đề án nêu trên. Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin cơ bản nhiệm vụ thực hiện của Đề án theo phụ lục kèm theo.
 
 
Bộ Công Thương trân trọng kính mời đơn vị tư vấn có kinh nghiệm quan tâm gửi nộp hồ sơ năng lực và thư quan tâm đến Bộ Công Thương, địa chỉ phòng 408 nhà A, số 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 07 tháng 01 năm 2017.

Share this post
Tags
Huo
Bộ Công Thương sửa đổi và thay thế quy định về dán nhãn năng lượng
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)