Huo

Viện cơ khí Năng lượng và mỏ - Vinacomin tham gia Diễn đàn Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

Ngày 26/8, Viện cơ khí Năng lượng và mỏ - Vinacomin tham gia Diễn đàn “Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp" với 2 khách mời bà Nguyễn Thu Hiền - Phó Viện trưởng Viện cơ khí Năng lượng và mỏ (Vinacomin) và bà Trần Thị Mai - Phó giám đốc Trung tâm thử nghiệm, kiểm định công nghiệp (TVCI).
 
02 khách mời Viện cơ khí năng lượng và mỏ -Vinacomin 
Dự báo nhu cầu sử dụng điện của cả nước trong giai đoạn tới vẫn tăng trưởng 8-9%/năm, cùng với việc các nhà máy điện mới chưa đạt tiến độ đề ra, sẽ đặt ra thách thức lớn trong vấn đề đảm bảo cân bằng cung cầu năng lượng, đặc biệt là điện.

Diễn đàn “Giải pháp thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp".
Chia sẻ tại diễn đàn, ông Hoàng Việt Dũng, thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Đại diện Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công thương khái quát về nhu cầu cũng như khả năng cung ứng năng lượng ở Việt Nam. Trong 1 thập kỷ vừa qua, tốc độ tăng trưởng năng lượng của Việt Nam tăng 5-6%, nhưng tốc độ tăng trưởng về nhu cầu điện thì cao hơn nhiều, khoảng 9,5% (giai đoạn 2011 - 2019).
Nói về giải pháp, ông Hoàng Việt Dũng cũng cho biết Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3) đã quy định rất cụ thể 09 nhóm giải pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Trong 9 nhóm giải pháp tự chung đấy tôi có thể tóm tắt thành 06 nhóm giải pháp chính gồm:
Giải pháp 1: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Giải pháp 2: Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2019 - 2030
Giải pháp 3: Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Giải pháp 4: Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Giải pháp 5: Xây dựng cơ chế tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng
Giải pháp 6: Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
Còn ông Hoàng Việt Dũng cho rằng, điểm nghẽn về đầu tư Ttiết kiệm năng lượng trên quy mô rộng chính là cơ chế tài chính ưu đãi cũng như hành lý pháp lý, nguồn vốn dồi dào hỗ trợ DN đầu tư tiết kiệm năng lượng. Mặc dù nguồn lực của ngân sách nhà nước còn hạn hẹp còn hạn chế nhưng trong Chương trình VNEEP3 có 1 hợp phần về thí điểm xây dựng quỹ hỗ trợ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng.
"Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiến hành rà soát, sửa đổi Luật sử dụng năng lượng TK&HQ. Chúng tôi đã có những đề xuất để đưa cơ chế hỗ trợ về tiết kiệm năng lượng, trong đó có cơ cế ưu đãi về thuế, tài chính cho các dự án tiết kiệm năng lượng trong việc sửa đổi Luật cũng như thí điểm thành lập Quỹ tiết kiệm năng lượng" - ông Hoàng Việt Dũng thông tin thêm. 

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Thành lập các trung tâm sản xuất mới
Ngày 31/12/2014, Viện trưởng: Bạch Đông Phong - Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã ký 02 quyết định số 509/QĐ-VCNM và số 514/QĐ-VCNM về việc thành lập các trung tâm sản xuất mới
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)