Huo

Thành lập các trung tâm sản xuất mới

Ngày 31/12/2014, Viện trưởng: Bạch Đông Phong - Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã ký 02 quyết định số 509/QĐ-VCNM và số 514/QĐ-VCNM về việc thành lập các trung tâm sản xuất mới

Ngày 31/12/2014, Viện trưởng: Bạch Đông Phong - Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã ký 02 quyết định số 509/QĐ-VCNM và số 514/QĐ-VCNM về việc thành lập các trung tâm sản xuất mới của Viện là Trung tâm Sản xuất Kết cấu Cơ khí (T7) và Trung tâm Sản xuất thiết bị Điện – Tuyển khoáng (T8).

Quyết định thành lập:

Trung tâm Sản xuất Kết cấu Cơ khí 
Trung tâm Sản xuất thiết bị Điện – Tuyển khoáng
Trong đó:

*Trung tâm Sản xuất Kết cấu Cơ khí (T7) có chức năng và nhiệm vụ như sau:
1. Chức năng chung: Nghiên cứu, chế thử, sản xuất, tư vấn, chuyển giao công nghệ và thực hiện một số dịch vụ trong các lĩnh vực chính là: cơ khí, tự động hóa mỏ và năng lượng.

2. Nhiệm vụ cụ thể: Trong hoạt động Trung tâm Sản xuất Kết cấu Cơ khí tuân thủ nội dung đăng ký kinh doanh của Viện, hoạt động trong các lĩnh vực được cụ thể hóa như sau:

- Triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu để chế tạo, gia công, thi công, lắp đặt các sản phẩm là cấu kiện cơ khí, hang phi tiêu chuẩn cơ khí; nhằm kết hợp với các đơn vị khác trong Viện tổ hợp thành các hệ thống thiết bị hoàn chỉnh sử dụng trong khai thác, vận chuyển chế biến, bốc rót than khoáng sản.

- Sản xuất các thiết bị, phụ tùng cơ khí cho các ngành kinh tế, sản phẩm thay thế hang nhập khẩu;

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, SXKD theo sự phân công của Viện.

*Trung tâm Sản xuất thiết bị Điện – Tuyển khoáng (T8) có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng chung: Nghiên cứu, chế thử, sản xuất, tư vấn, chuyển giao công nghệ và thực hiện một số dịch vụ trong các lĩnh vực chính là: cơ khí, tự động hóa mỏ và năng lượng.

2. Nhiệm vụ cụ thể: Trong hoạt động Trung tâm Sản xuất thiết bị Điện – Tuyển khoáng tuân thủ nội dung đăng ký kinh doanh của Viện, hoạt động trong các lĩnh vực được cụ thể hóa như sau:

- Triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu để: Chế tạo, gia công, thi công, lắp đặt các sản phẩm là thiết bị sang, tuyển khoáng sản; Thiết kế, chế tạo phụ tùng cho ngành điện và năng lượng; Phối hợp với các đơn vị khác trong Viện chế tạo các hệ thống thiết bị hoàn chỉnh sử dụng trong khai thác, vận chuyển, chế biến, bốc rót than khoáng sản.

- Sản xuất các thiết bị, phụ tùng cơ khí cho các ngành kinh tế, sản xuất thay thế hang nhập khẩu.

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, SXKD theo sự phân công của Viện.

Với sự thành lập các trung tâm mới, hiện nay số trung tâm sản xuất của Viện đã tăng lên thành 8 trung tâm là:

- Trung tâm Tư vấn phát triển Khoa học và Công nghệ

- Trung tâm Thử nghiệm - Kiểm định Công nghiệp

- Trung tâm Chế tạo thực nghiệm

- Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật - Thương Mại

- Trung tâm Công nghệ cao

- Trung tâm Phụ tùng Cơ khí

- Trung tâm Sản xuất Kết cấu Cơ khí

- Trung tâm Sản xuất thiết bị Điện – Tuyển khoáng

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Lễ chia tay các cán bộ đã về hưu tại Viện.
Chiều 5/12/2014, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã tổ chức buổi lễ chia tay các cán bộ đã về hưu trong năm 2014 của Viện.
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)