Huo

Nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2013 do Viện Cơ khí Năng lượng và mỏ Vinacomin chủ trì thực hiện

Ngày 08/5/2014 tại Phòng họp số 5- trụ sở Tổng cục năng lượng- Bộ Công Thương, Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ đã tổ chức họp để nghiệm thu 05 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương do Viện trực tiếp chủ trì thực hiện là: đề tài “Nghiên cứu thiết kế tời trục giếng nghiêng có công suất đến 700kW phục vụ công tác khai thác than hầm lò” có mã số 01NN/13; đề tài “Nghiên cứu công nghệ và thiết kế, chế tạo đầu phá đá gắn trên máy xúc thủy lực sử dụng trong hầm lò” có mã số 02NN/13; đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hộp giảm tốc với bộ truyền bánh răng Epicycloid” có mã số 03NN/13; đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cơ cấu an toàn chống vượt tốc cho xe goòng chạy trên đường dốc- phòng khi đứt cáp” có mã số 04NN/13; đề tài “Nghiên cứu phục hồi chế tạo cụm xilanh lái và xilanh boóng lái cho xe tải nặng trong khai thác mỏ” có mã số 05NN/13.

Ngày 08/5/2014 tại Phòng họp số 5- trụ sở Tổng cục năng lượng- Bộ Công Thương, Hội đồng khoa học công nghệ cấp Bộ đã tổ chức họp để nghiệm thu 05 đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công Thương do Viện trực tiếp chủ trì thực hiện là: đề tài “Nghiên cứu thiết kế tời trục giếng nghiêng có công suất đến 700kW phục vụ công tác khai thác than hầm lò” có mã số 01NN/13; đề tài “Nghiên cứu công nghệ và thiết kế, chế tạo đầu phá đá gắn trên máy xúc thủy lực sử dụng trong hầm lò” có mã số 02NN/13; đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hộp giảm tốc với bộ truyền bánh răng Epicycloid” có mã số 03NN/13; đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cơ cấu an toàn chống vượt tốc cho xe goòng chạy trên đường dốc- phòng khi đứt cáp” có mã số 04NN/13; đề tài “Nghiên cứu phục hồi chế tạo cụm xilanh lái và xilanh boóng lái cho xe tải nặng trong khai thác mỏ” có mã số 05NN/13.
 
Hội đồng KHCN cấp Bộ được thành lập theo quyết định số 1214a/QĐ-BCT ngày 14/02/2014 của Bộ Công Thương gồm 09 thành viên theo 03 phụ lục:
 
 
 
Phụ lục 1: Danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài có mã số 01NN/13 và 02NN/13

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

PGS.TS. Vũ Nam Ngạn

Trưởng Bộ môn Máy và Thiết bị mỏ, Trường Đại học Mỏ- Địa Chất Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng

 

2

TS. Nguyễn Hữu Liên

Chuyên gia độc lập

Ủy viên phản biện 1

3

TS. Bùi Qúy Lực

Bộ môn Máy và Ma sát học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ủy viên phản biện 2

4

TS. Nguyễn Đức Toàn

Bộ môn Gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ủy viên

5

TS. La Văn Tửu

Chuyên gia độc lập

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Chí Hưng

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ủy viên

7

TS. Phùng Xuân Sơn

Trưởng Bộ môn Thiết bị và Dụng cụ Công nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên

8

KS. Lâm Thiên Hoan

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Than, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

Ủy viên

9

ThS. Cù Huy Quang

CV Vụ KHCN & TKNL, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

Ủy viên

Thư ký khoa học


Phụ lục 2: Danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài có mã số 03NN/13

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

TS. Bùi Qúy Lực

Bộ môn Máy và Ma sát học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng

 

2

TS. La Văn Tửu

Chuyên gia độc lập

Ủy viên phản biện 1

3

PGS.TS. Vũ Nam Ngạn

Trưởng Bộ môn Máy và Thiết bị mỏ, Trường Đại học Mỏ- Địa Chất Hà Nội

Ủy viên phản biện 2

4

TS. Nguyễn Hữu Liên

Chuyên gia độc lập

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Đức Toàn

Bộ môn Gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Chí Hưng

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ủy viên

7

TS. Phùng Xuân Sơn

Trưởng Bộ môn Thiết bị và Dụng cụ Công nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên

8

KS. Lâm Thiên Hoan

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Than, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

Ủy viên

9

ThS. Cù Huy Quang

CV Vụ KHCN & TKNL, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

Ủy viên

Thư ký khoa học

Phụ lục 3: Danh sách thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài có mã số 04NN/13 và 05NN/13

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

PGS.TS. Vũ Nam Ngạn

Trưởng Bộ môn Máy và Thiết bị mỏ, Trường Đại học Mỏ- Địa Chất Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng

 

2

TS. La Văn Tửu

Chuyên gia độc lập

Ủy viên phản biện 1

3

TS. Nguyễn Chí Hưng

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rôbốt, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ủy viên

4

TS. Nguyễn Hữu Liên

Chuyên gia độc lập

Ủy viên

5

TS. Bùi Qúy Lực

Bộ môn Máy và Ma sát học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Đức Toàn

Bộ môn Gia công vật liệu và Dụng cụ công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ủy viên

7

TS. Phùng Xuân Sơn

Trưởng Bộ môn Thiết bị và Dụng cụ Công nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên phản biện 2

8

KS. Lâm Thiên Hoan

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Than, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

Ủy viên

9

ThS. Cù Huy Quang

CV Vụ KHCN & TKNL, Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

Ủy viên

Thư ký khoa học

-Về phía Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương có: Ông Trịnh Quốc Vũ- Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Tiết kiệm năng lượng
-Về phía Viện Cơ khí Năng lương và mỏ- Vinacomin có:
+ Ông Hứa Ngọc Sơn- Phó Viện Trưởng
+ Ông Đỗ Trung Hiếu- TP Quản lý KH-ĐT
+ Các chủ nhiệm và thành viên đề tài
 
Sau khi nghe các Chủ nhiệm đề tài (TS. Đàm Hải Nam- Chủ nhiệm đề tài 01NN/13; KS. Nguyễn Đức Minh- Chủ nhiệm đề tài 02NN/13; ThS. Phạm Minh Phúc- Chủ nhiệm đề tài 03NN/13; KS. Lê Hữu Toàn- Chủ nhiệm đề tài 04NN/13; TS. Trịnh Tiến Khỏe- Chủ nhiệm đề tài 05NN/13) trình bày tóm tắt kết quả KHCN của đề tài, các thành viên hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các chủ nhiệm đề tài về kết quả và cácvấn đề liên quan của đề tài. Các Chủ nhiệm đề tài đã trả lời chi tiết, rõ ràng từng câu hỏi và được Hội đồng đánh giá tương đối tốt.
 
 
 
Kết quả: Hội đồng đánh giá kết quả các Đề tài đạt loại Khá
ll

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin làm việc với Mitsubishi - Nhật Bản
Như các tin đã đưa, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ hiện đang hợp tác với tổ chức Nedo Nhật Bản để triển khai dự án “Nâng cao hiệu suất năng lượng và cải thiện môi trường ở các bệnh viện Quốc gia tại Việt Nam”. Trong dự án này phía Viện sẽ tiếp nhận 01 cabin thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho điều hòa không khí của hãng Mitsubishi.
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)