Huo

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014

+ Kế hoạch doanh thu khác: 0,5 tỷ đồng.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản (cả công trình dự phòng): 32,5 tỷ đồng

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Vũ Mạnh Hùng đã ghi nhận và biểu dương các kết quả mà Viện đạt được trong năm 2013 đồng thời đồng chí cũng nêu một số định hướng, chỉ đạo đối với phương hướng hoạt động của Viện trên các lĩnh vực chính trong năm 2014 và các năm tiếp theo ... 

 
 
Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Hội nghị bế mạc trong không khí vui mừng chào đón năm mới 2014 với những quyết tâm thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra.

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
HỌP BAN SOẠN THẢO QUY CHẾ KHOÁN NĂM 2014
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)