Huo

Hội nghị người lao động tại các đơn vị thuộc Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

Thực hiện kế hoạch chung trong toàn Viện, tiến tới hội nghị Đại biểu người lao động toàn Viện năm 2014. Từ ngày 12/02 đến ngày 18/02, các đơn vị trong Viện đã lần lượt tổ chức hội nghị toàn thể người lao động.


 
Hội nghị người lao động tại các đơn vị được tiến hành với sự chủ trì của Lãnh đạo các đơn vị và đại diện tổ Công Đoàn, nội dung hội nghị gồm:

- Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội CNVC năm 2013, phân tích những ưu, nhược điểm của đơn vị và của toàn Viện. Bàn về phương hướng, mục tiêu, biện pháp, hoạt động của đơn vị trong năm 2014. Tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của CNVC, người lao động.

- Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2014, xây dựng nội dung Thỏa ước lao động tập thể năm 2014. Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2013. Báo cáo công khai tài chính Viện, việc trích lập và sử dụng các quỹ của Viện và các nội dung người sử dụng lao động phải công khai theo tinh thần Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tham gia, góp ý kiến xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014 và các quy chế, quy định khác của Viện.

- Tham gia, góp ý các văn bản dự thảo chuẩn bị Hội nghị Đại biểu người lao động cấp Viện, các kiến nghị đề xuất với Viện.

- Bỏ phiếu bầu đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ/đột xuất với Lãnh đạo Viện và Công đoàn Viện.

- Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ cấp Trung tâm/Phòng.

- Bầu đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp Viện.
Một số hình ảnh Hội nghị tại các đơn vị:


 

 

 

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin: Tổ chức trồng cây nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)