Huo

Hội nghị bầu cử Hội đồng Khoa học Công nghệ Viện nhiệm kỳ 2014-2017


Mở đầu, Đồng chí Viện trưởng Bạch Đông Phong đã phát biểu ý kiến chỉ đạo về việc bầu cử Hội đồng KHCN, nêu rõ ý nghĩa và mục đích của việc bầu Hội đồng KHCN đồng thời phát biểu cảm ơn tới các đồng chí trong Hội đồng KHCN nhiệm kỳ 2010-2013
 
Hội nghị đã đề cử danh sách các thành viên vào Hội đồng sau đó tiến hành bầu cử theo đúng nguyên tắc và thể lệ bầu cử đã được Viện trưởng Phê duyệt
 
Kết quả: Hội nghị đã sáng suốt bầu ra 15 đồng chí vào Hội đồng Khoa học Công nghệ Viện nhiệm kỳ năm 2014-2017. Ngay sau khi kết thúc bầu cử, các thành viên trong hội đồng mới trúng cử đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu vị trí Chủ tịch, phó Chủ tịch và Ủy viên thư ký, các thành viên đã nhất chí cao khi bầu các chức danh trong Hội đồng và thống nhất đề nghị Viện trưởng quyết định công nhận kết quả bầu cử
 
 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

1

TS. Đỗ Trung Hiếu

TP. Quản lý Khoa học - Đầu tư

Chủ tịch

2

ThS. Trần Đức Thọ

GĐ Trung tâm Tư vấn Phát triển KH&CN

Phó chủ tịch

3

ThS. Nguyễn Chân Phương

Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học - Đầu tư

Ủy viên thư ký

4

TS. Trịnh Tiến Khỏe

PGĐ Trung tâm Tư vấn Phát triển KH&CN

Ủy viên

5

TS. Đàm Hải Nam

PGĐ Trung tâm Công nghệ cao

Ủy viên

6

ThS. Nguyễn Thu Hiền

GĐ Trung tâm Thử nghiệm - Kiểm định công nghiệp

Ủy viên

7

ThS. Trần Ngọc Minh

Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học - Đầu tư

Ủy viên

8

ThS. Phạm Minh Phúc

PGĐ Trung tâm Công nghệ cao

Ủy viên

9

ThS. Hứa Ngọc Sơn

Phó Viện Trưởng

Ủy viên

10

ThS. Phan Xuân Thông

PGĐ Trung tâm Chế tạo thực nghiệm

Ủy viên

11

ThS. Phạm Hà Trung

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật - Thương mại

Ủy viên

12

ThS. Nguyễn Xuân Trường

PGĐ Trung tâm Thử nghiệm - Kiểm định Công nghiệp

Ủy viên

13

ThS. Dương Anh Tuân

Cán bộ Trung tâm Tư vấn Phát triển KH&CN

Ủy viên

14

ThS. Hoàng Văn Vĩ

PGĐ Trung tâm Tư vấn Phát triển KH&CN

Ủy viên

15

KS. Hồ Công Trân

Cán bộ Trung tâm Tư vấn Phát triển KH&CN

Ủy viên


Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Thư Chúc mừng Năm mới của Lãnh đạo Viện
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)