Huo

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho tivi

Vào năm 2014 Phòng thử nghiệm HSNL đã được chính phủ Úc đầu tư các thiết bị để xây dựng phòng thử nghiệm máy thu hình và các thiết bị điện khác. Nhân viên của phòng thử được các chuyên gia từ Úc sang đào tạo trực tiếp trong vòng 10 ngày, các kết quả thử nghiệm đã được so sánh là tương đương với các phòng thử nghiệm bên Úc.
Tiêu chuẩn áp dụng 

* TCVN 9536: 2012 Máy thu hình - Hiệu suất năng lượng
Television sets - Energy efficiency
* TCVN 9537: 2012 Máy thu hình - Phương pháp xác định Hiệu suất năng lượng
Television sets - Method for determination of Energy efficiency

* IEC 62301:2011 Thiết bị điện gia dụng - Đo công suất ở chế độ chờ

Household Electrical Appliances - Measurement of standby power

* IEC 62087:2011 Phương pháp đo công suất tiêu thụ của thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan

Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment

 

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho màn hình máy tính
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)