Huo

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho quạt điện

Tháng 07/2016 Phòng thử nghiệm đã đăng ký mở rộng thêm 03 phép thử mới cho số vilas 458 là Máy giặt, Quạt điện và tủ giữ lạnh thương mại.
Các phép thử cũng được Bộ Công Thương bổ xung vào quyết định chỉ định các sản phẩm thử hiệu suất của Phòng

Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các loại quạt bàn, quạt đứng, quạt treo tường và quạt trần được sử dụng trong gia đình

Tiêu chuẩn áp dụng

* TCVN 7826:2015, 7826:2007 Quạt điện - Hiệu suất năng lượng

Electric fans - Energy Efficiency Ratio

* TCVN 7827:2007, TCVN 7827:2015 Quạt điện - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Electric fans - Method for determination of energy efficiency

  
 
 

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho tủ lạnh
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)