Huo

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho máy in

Vào năm 2014 Phòng thử nghiệm HSNL đã được chính phủ Úc đầu tư các thiết bị để xây dựng phòng thử nghiệm máy thu hình và các thiết bị điện khác. Nhân viên của phòng thử được các chuyên gia từ Úc sang đào tạo trực tiếp trong vòng 10 ngày, các kết quả thử nghiệm đã được so sánh là tương đương với các phòng thử nghiệm bên Úc.
Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các loại thiết bị thực hiện nhiều chức năng như chức năng của máy photocopy, máy fax và máy quét. Các loại máy in được thiết kế cho các khổ giấy tiêu chuẩn (A4, B4, A3, v.v...)

iêu chuẩn áp dụng

* TCVN 9509: 2012 Màn in - Hiệu suất năng lượng

Printer - Energy Efficiency

* IEC 62301:2011 Thiết bị điện gia dụng - Đo công suất ở chế độ chờ

Household Electrical Appliances - Measurement of standby power

 
 
 

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho máy photocopy
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)