Huo

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho máy giặt

Tháng 07/2016 Phòng thử nghiệm đã đăng ký mở rộng thêm 03 phép thử mới cho số vilas 458 là Máy giặt, Quạt điện và tủ giữ lạnh thương mại.
Các phép thử cũng được Bộ Công Thương bổ xung vào quyết định chỉ định các sản phẩm thử hiệu suất của Phòng

Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các loại máy giặt gia dụng có hoặc không có thiết bị gia nhiệt, sử dụng nguồn nước lạnh hoặc nóng, có năng suất danh định từ 2kg đến 15 kg. Một số loại máy giặt thông thường như máy giặt lồng đứng, máy giặt lồng ngang

Tiêu chuẩn áp dụng

* TCVN 6575:2014 Máy giặt gia dụng - Phương pháp đo tính năng

Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance

* IEC 60456:2010 Thiết bị điện gia dụng - Đo công suất ở chế độ chờ

Household Electrical Appliances - Measurement of standby power

* TCVN 8526:2014 Máy giặt gia dụng - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Clothes washing machines for household use - Energy efficiency and the method for determination of energy efficiency


 
 
 
 

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho quạt điện
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)