Huo

Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho màn hình máy tính

Vào năm 2014 Phòng thử nghiệm HSNL đã được chính phủ Úc đầu tư các thiết bị để xây dựng phòng thử nghiệm máy thu hình và các thiết bị điện khác. Nhân viên của phòng thử được các chuyên gia từ Úc sang đào tạo trực tiếp trong vòng 10 ngày, các kết quả thử nghiệm đã được so sánh là tương đương với các phòng thử nghiệm bên Úc.
Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho các loại màn hình máy tính gồm một màn hình hiển thị và các mạch điện tử liên kết, thường được lắp đặt trong một vỏ bọc duy nhất, có khả năng hiển thị thông tin bằng hình ảnh từ một máy tính thông qua một hoặc nhiều đầu vào như VGA và DVI. Các loại màn hình máy tính thử nghiệm thông thường như CRT, LCD, LED....

Tiêu chuẩn áp dụng

* TCVN 9508: 2012 Màn hình máy tính - Hiệu suất năng lượng
Computer Monitors - Energy Efficiency

* IEC 62301:2011 Thiết bị điện gia dụng - Đo công suất ở chế độ chờ

Household Electrical Appliances - Measurement of standby power

 
 
 

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho nồi cơm điện
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)