Huo

Lĩnh vực hàn


 Danh sách các học viên được cấp chứng chỉ thợ hàn (updating)

 

STT

Tên Học Viên

Ngày sinh

CCCD

Số chứng chỉ <Click để xem chi tiết>

1

Nguyễn Danh Hòa

26/10/1985

038085001268

WPQ-IEMM- BMVP-24-001

2

Phạm Xuân Phong

19/10/1999

030099005038

WPQ-IEMM- BMVP-24-002

3

Hồ Văn Dương

18/12/1994

042094001776

WPQ-IEMM- BMVP-24-003

4

Nguyễn Văn Quân

29/08/1988

030088019967

WPQ-IEMM- BMVP-24-004

5

Phan Trung Đức

08/01/1995

040095008600

WPQ-IEMM- BMVP-24-005

6

Lê Đức Chiến

20/09/1984

042084009141

WPQ-IEMM- BMVP-24-006

7

Hồ Văn Bình

10/09/1997

040097009818

WPQ-IEMM- BMVP-24-007

8

Nguyễn Văn Vũ

25/02/1989

040089031755

WPQ-IEMM- BMVP-24-008

9

Nguyễn Đình Hương

17/08/1990

040090013249

WPQ-IEMM- BMVP-24-009

10

Lê Viết Thắng

06/12/1992

038092049558

WPQ-IEMM- BMVP-24-010

11

Lê Quốc Khánh

02/09/1990

040090023603

WPQ-IEMM- BMVP-24-011

12

Lê Hữu Quang

06/05/1988

040088023467

WPQ-IEMM- BMVP-24-012

13

Nguyễn Văn Khánh

14/02/1990

024090001553

WPQ-IEMM- BMVP-24-013

14Lê Văn Lệ04/11/1993
040093056133
WPQ-IEMM- BMVP-24-014

Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Lĩnh vực hóa học
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)