Huo

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QCVN9: 2012/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1: 2018

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Căn cứ thông tư Số: 11/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự” QCVN 09-2012-BKHCN
2. Căn cứ quyết định Số: 2711/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2022 Về việc ” Công bố sản phẩm, Hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ” 
3. Căn cứ quyết định số : 1983/QĐ-TĐC ngày 15 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9: 2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

II. DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO QCVN9: 2012/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1: 2018


Chia sẻ bài này
Tag
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)