Huo

Hướng dẫn làm chứng nhận thép không gỉ theo QCVN 20:2019/BKHCN

* Trung tâm thử nghiệm – Kiểm định Công nghiệp (TVCI) thuộc Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin là tổ chức đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định (theo giấy chứng nhận hoạt động chứng nhận: số 1497/TĐC-HCHQ) . 
* Bên cạnh đó, TVCI là đơn vị thử nghiệm thép không gỉ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCV20:2019/BKHCN về thép không gỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (theo quyết định: số 763/QĐ-TĐC) 
I. QCVN 20:2019/BKHCN VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với thép không gỉ và yêu cầu quản lý chất lượng đối với thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường với mục đích:
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất và nhập khẩu, giảm thiểu rủi ro và cắt giảm chi phí. 
- Đáp ứng thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu …………….
2. Đối tượng áp dụng: Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thép không gỉ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có liên quan. 
II. PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ (Quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN vầ phương thức đánh giá chứng nhận và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)
1. Đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước.
Áp dụng phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong vòng 3 năm, kể từ ngày được cấp và đánh giá giám sát định kỳ hàng năm (không quá 12 tháng mỗi lần) 
2. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu. 
Áp dụng phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm hàng hóa. Giấy chứng nhận có giá trị đối với lô hàng hóa được chứng nhận


Chia sẻ bài này
Tag
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)