Huo

Danh sách khách hàng chứng nhận HTQL

Với các khách hàng, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin luôn duy trì các nguyên tắc cơ bản trong quá trình đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm. Tài liệu này được cung cấp cho các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng nhận của IEMM để đảm bảo sự nhất quán, khách quan, công bằng, không thiên vị, công khai trong hoạt động đánh giá chứng nhận và bảo mật các thông tin của khách hàng.

* Đối với chứng nhận hệ thống:

IEMM thỏa thuận với khách hàng về hợp đồng đánh giá chứng nhận; Khách hàng cần điền đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu chúng tôi cung cấp. IEMM xem xét tài liệu, thông tin khách hàng gửi, sau đó tiến hành lập chương trình đánh giá cho khách hàng xét duyệt; IEMM sẽ tiến hành đánh giá giai đoạn 1 hoặc đánh giá thử nếu khách hàng có yêu cầu hợp lý.

Mục đích của đánh giá giai đoạn 01 là xem xét sự đầy đủ của tài liệu HTQL và sự sẵn sàng của khách hàng cho việc đánh giá chứng nhận. Tại giai đoạn 2: Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá tại chỗ các địa điểm của Khách hàng đăng ký chứng nhận theo kế hoạch đánh giá đã thống nhất. Trưởng đoàn đánh giá phải thông báo cho khách hàng về các phát hiện trong cuộc đánh giá và khách hàng phải thực hiện hành động khắc phục với các điểm không phù hợp, sau đó gửi các bằng chứng về hành động khắc phục này cho IEMM trong thời hạn 60 ngày. Nếu khách hàng không thực hiện các hành động trong thời hạn trên thì IEMM có thể gia hạn thời hạn trên thêm 30 ngày. Sau thời hạn gia hạn mà HĐKP vẫn chưa được chấp nhận thì kết quả đánh giá chứng nhận bị hủy bỏ; Khách hàng phải chịu toàn bộ chi phí cho IEMM tiến hành đánh giá lại vào đợt sau.

IEMM sẽ xem xét kết quả đánh giá và Lãnh đạo Viện ra quyết định cấp chứng chỉ

Chứng chỉ cấp cho khách hàng sẽ ghi rõ phạm vi được chứng nhận, thời hạn hiệu lực và số hiệu của chứng chỉ.

- Khách hàng được chứng nhận phải duy trì áp dụng, vận hành HTQL và duy trì việc chứng nhận trong suốt thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tần suất giám sát.

- Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, khách hàng phải tuân thủ đầy đủ các quy định về đánh giá giám sát định kỳ của IEMM. Sau mỗi đợt giám sát, HTQL của khách hàng sẽ được chấp nhận duy trì nếu HTQL đáp ứng các yêu cầu đã nêu.

* Phí chứng nhận HTQL sẽ được Viện gửi báo giá cụ thể cho từng lĩnh vực và quy mô nhà máy theo yêu cầu của khách hàng

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN BỞI VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN (IEMM)

(Cập nhật đến 31/12/2023)

STT

Mã Hồ sơ

NACE Code/ Mã loại hình

Tên tổ chức

Địa chỉ

Lĩnh vực chứng nhận

Tiêu chuẩn

Ngày hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Đình chỉ/ hủy bỏ/ duy trì

1

IEMM 0100.1A-MT


35.1

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV

Số 10 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Sản xuất điện năng

ISO 14001:2015

28/12/2020

27/12/2023


2

IEMM 0109.1A-MT

35.1

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP

Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Sản xuất điện năng

ISO 14001:2015

11/01/2021

10/01/2024


3

IEMM 0105.1A-MT


35.1

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CAO NGẠN – TKV

Ngõ 719, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Sản xuất điện năng

ISO 14001:2015

28/12/2020

27/12/2023


4

IEMM 0104.1A-MT
35.1

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU – TKV

Thôn Đông Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Sản xuất điện năng

ISO 14001:2015

28/12/2020

27/12/2023


5

IEMM 0102.1A-MT

35.1

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG – TKV

Khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Sản xuất điện năng

ISO 14001:2015

28/12/2020

27/12/2023


6

IEMM 0103.1A-MT

35.1

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG – TKV

Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 

Sản xuất điện năng

ISO 14001:2015

28/12/2020

27/12/2023


7IEMM 0101.1A-MT
35.1
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP
Số 78, tầng 2, Tòa nhà SanNam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Đầu tư và quản lý các nhà máy nhiệt điện, thủy điện
ISO 14001:2015
28/12/2020
27/12/2023


Chia sẻ bài này
Tag
Huo
Quy định về chứng nhận HTQL và Chứng nhận SP theo PT5
Chat Facebook
(8h-24h)
Chat Zalo
(8h-24h)
phone
0961.60.6466
(8h-24h)