Lĩnh vực giám định

Thứ Bảy - 11/06/2016

Lĩnh vực giám định

Quyết định “chỉ định tổ chức giám định chất lượng thép nhập khẩu” số 1606/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học Công nghệ

-  Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 625/TĐC-HCHQ của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ

- Máy móc thiết bị -  Machinery and equipments
- Vật liệu kim loại - Metal Material
- Than đá (Coals) , than củi
- Dây chuyền máy móc thiết bị (Machinery system chain) 
- Máy móc thiết bị cũ -  Old Machinery and Old equipments