Phòng giám định, chứng nhận (Icontrol)

Thứ Hai - 18/08/2014

Phòng giám định, chứng nhận (Icontrol)

 
PHÒNG CHỨNG NHẬN, GIÁM ĐỊNH – ICONTROL
 
   1. Lĩnh vực hoạt động: 
 
 
 
                                                      Giám định viên  thực hiện nghiệp vụ giám định máy móc
 
 
                                                                Giám định viên lấy mẫu than tại hiện trường
 
    - Giám định: 
+ Các sản phẩm thép
+ Than
+ Máy móc thiết bị
+ Dây chuyền công nghệ 
 
   - Chứng nhận:
+ Sản phẩm, hàng hóa
 
   2. Các chứng chỉ đạt được:
 
       - Quyết định số 1606/QĐ-TĐC của Bộ khoa học và công nghệ- Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc “ Chỉ định tổ chức đánh giá phù hợp”
      - Được chỉ định thực hiện việc giám định chất lượng đối với thép theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013,Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015
      - Quyết định công nhận Giám định viên số 93/QĐ-VCNM ngày 02/04/2011
      - Quyết định số 132/QĐ-VCNM về việc thành lâp Phòng giám định đơn vị trực thuộc Trung tâm Thử nghiệm- Kiểm định công nghiệp       
       Chứng nhận Phòng giám định hợp chuẩn theo ISO/IEC 17020:2012, mã số VIAS 046