Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm tra không phá hủy (Hitechlom)

Thứ Ba - 31/12/2013

Phòng thí nghiệm vật liệu tính năng kỹ thuật cao(HI-TECHLOM)

      1. Lĩnh vực hoạt động:

 
 
                                                          Phòng thí nghiệm phân tích thành phần hóa học 
 
 
                                                         Phòng nghiên cứu vật liệu chuyên sâu
 
 
                                                         Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng hiện đại 
 
      2. Các chứng chỉ đạt được:

1-        Quyết định về việc “Chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa” số 597/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

2-        Chứng nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, mã số Vilas 182 của Văn phòng Công nhận Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ

3-        Chứng nhận phòng thí nghiệm cung cấp dịch vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mã số VRLAB38.

4-        Quyết định số 516/QĐ-BXD về việc “Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1529” của Bộ Xây dựng.

 

Kể từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm đã thực hiện nhiều hợp đồng kiểm tra các công trình lớn như: Nhà máy Nhiệt điện Mạo Khê, Uông Bí, Nông Sơn…, Nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu, Sêrepork, Hương Điền Huế, Nhà máy Đạm Ninh Bình, Hà Băc, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat Thái Bình… các công trình tầu biển của Nhà máy Đóng tầu Vinacomin, Đóng tầu Hà Nội, Đóng tầu Nam Hà và nhiều nhà máy đóng tầu khác ở Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Hải Phòng…