Phòng Thử nghiệm hiệu suất năng lượng (Labftee)

Thứ Hai - 18/08/2014

Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng (Labftee)

                  
 
            CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

-  Các phép thử được chỉ định để phục vụ chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng của phòng HSNL

 
 

·      Áp dụng công nghệ thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho một số sản phẩm sử dụng năng lượng được lựa chọn như sản phẩm điều hòa không khí các loại, tủ lạnh, tủ đá, tủ bảo quản thực phẩm, tivi, nồi cơm điện, màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy giặt, quạt điện... trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam và quy định hiện hành

·      Nghiên cứu khoa học, khảo sát đánh giá sử dụng năng lượng của các thiết bị có tiêu thụ năng lượng cao, xác định mức độ phổ biến và tỉ trọng trong cơ cấu tiêu dùng năng lượng của một số loại thiết bị từng bước đề nghị đầu tư cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng thêm một số sản phẩm dân dụng và đào tạo cán bộ kỹ thuật về thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

·      Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, hợp đồng khoa học và công nghệ thử nghiệm hiệu suất năng lượng

·      Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh theo sự phân công của Viện.

·      Quản lí và sử dụng hiệu quả các tài san, nguồn lực được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước

CƠ SỞ PHÁP LÝ

·      Chứng nhận Phòng thử nghiệm hợp chuẩn theo ISO/IEC 17025:2005, mã số VILAS 458;

·      Quyết định số 8248/QĐ-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc chỉ định phòng thử nghiệm HSNL phục vụ chứng nhận dán nhãn tiết kiệm năng lượng. 

·      Quyết định về việc thành lập Phòng Thử nghiệm hiệu suất năng lượng của Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam sso 2948/QĐ