Liên hệ

Thứ Tư - 08/01/2014

Thông tin liên hệ

   Liên hệ văn phòng: 0435525553. Address: 565 Nguyen Trai st. - Thanh Xuan dist. - Hanoi - Vietnam

Hóa đơn + Kết quả phòng thí nghiệm: Ms. Đoàn (0912894859) / 043 552 5553

Hóa đơn + Giấy chứng nhận phòng hiệu suất: Ms. Hà (01676505869) / 043 552 5553 

Công văn giấy tờ cho Giám định: Ms. Thư (0984664009) / 043 552 5553

Chứng thư giám định: Ms. Duyên (0906220676), Ms. Phương (094 445 0789) / 043 854 2142