Tin trong nước

Thứ Tư - 28/01/2015

Lễ chia tay các cán bộ đã về hưu tại Viện.

Chiều 5/12/2014, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã tổ chức buổi lễ chia tay các cán bộ đã về hưu trong năm 2014 của Viện.

Dưới đây là mội số hình ảnh của buổi lễ chia tay: