Tin TCVI

Thứ Bảy - 27/08/2022

Daikin VN hợp tác phát triển cùng Phòng Thử nghiệm HSNL (Labftee)

  Ngày 23/8, Đoàn công tác của Daikin VN sang thăm Phòng Thử nghiệm HSNL