Phòng Thí nghiệm vật liệu tính năng kỹ thuật cao (Hitechlom)

Thứ Hai - 18/08/2014

Phòng thí nghiệm vật liệu tính năng kỹ thuật cao(HI-TECHLOM)

               
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

·      Tổ chức nghiên cứu, đào tạo, trong lĩnh vực công nghệ vật liệu, vật liệu mới, kiểm định vật liệu;

·      Thử nghiệm Không phá hủy (NDT), Hóa học, Cơ học, Điện – Điện tử, Xây dựng – Giao thông – Thủy lợi cho vật liệu kim loại và phi kim, bê tông, đất, đá, quặng, nước, kiểm tra chất lượng mối hàn; giám sát thợ hàn, đánh giá quy trình hàn cho các thiết bị, công trình điện, cơ khí, đóng tàu, xây dựng – giao thông – thủy lợi ... theo Quyết định “Chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá”, số: 597/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ, trong phạm vi Phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo ISO/IEC 17025:2005, mã số VILAS 182 và trong phạm vi Phòng thí nghiệm cung cấp các dịch vụ của Cục đăng kiểm Việt Nam, mã số VR LAB 38;

·      Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh theo sự phân công của Viện.

·      Quản lí và sử dụng hiệu quả các tài san, nguồn lực được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ

·      Quyết định “Chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá”, số: 597/2007/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ.

·      Chứng nhận Phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo ISO/IEC 17025:2005, mã số VILAS 182;

·      Chứng nhận Phòng thí nghiệm cung cấp các dịch vụ của Cục đăng kiểm Việt Nam, VR LAB 38.

·      Quyết định số 516/QĐ-BXD về việc " Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1529" của Bộ Xây Dựng.