Phòng chứng nhận/ giám định (Icontrol)

Thứ Hai - 18/08/2014

Phòng giám định, chứng nhận ( Icontrol)

                    
  
                                  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

            -  Thực hiện chức năng của tổ chức đánh giá sự phù hợp: dịch vụ giám định, thử nghiệm, kiểm định
            -  Giám định vật liệu kim loại ( bao gồm cả vật liệu kim loại sản xuất trong nước và nhập khẩu) : nội dung giám định là số lượng, khối  lượng, chủng loai, chất lượng. Trong giai đoạn đầu sẽ thực hiện với đối tượng giám định là thép thành phẩm, thép nguyên liệu.
           - Giám định quá trình: trong giai đoạn đầu sẽ thực hiện với đối tượng giám định là: quá trình gia công, quá trình lắp đặt máy và thiết bị công nghiệp; quá trình hàn và kiểm tra không phá hủy NDT; đánh giá sự phù hợp của quá trình lắp đặt, vận hành, an toàn thiết bị và vật tư

            - Giám định quy cách, phẩm chất, bao bì, hàng hóa, tình trạng hàng hóa.

             - Giám định máy móc, thiết bị, dây chuyển máy móc thiết bị mới, cũ.

             - Giám định vật liệu, kim loai, than đá, than củi.

             - Chứng nhận hệ thống chất lượng ISO 9001:2008

             - Chứng nhận sản phẩm 

  CƠ SỞ PHÁP LÝ

         - Quyết định số 1606/QĐ-TĐC của Bộ khoa học và công nghệ- Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc “ Chỉ định tổ chức đánh giá phù hợp”
        - Được chỉ định thực hiện việc giám định chất lượng đối với thép theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013
        - Quyết định công nhận Giám định viên số 93/QĐ-VCNM ngày 02/04/2011
        - Quyết định số 132/QĐ-VCNM về việc thành lâp Phòng giám định đơn vị trực thuộc Trung tâm Thử nghiệm- Kiểm định công nghiệp 

    - Chứng nhận Phòng giám định hợp chuẩn theo ISO/IEC 17020:2012, mã số VIAS 046