Dự án

Chủ Nhật - 17/04/2016

Dự án tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

TVCI đang triển khai dự án kiểm tra không phá hủy (NDT) tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1trong 3 năm từ 2016-2019. Dự kiến, Tổ máy số 1 sẽ vận hành thương mại vào tháng 12/2018, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện khu vực miền Nam, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy Phong.
 
                                      
                                         
                                             Hình ảnh kiểm tra trực tiếp tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1
   
                                     
 
Trong giai đoạn thi công, Trung tâm thử nghiệm- Kiểm định công nghiệp (TVCI) sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra NDT tại đây gồm có siêu âm, chụp phim, MT,PT v.v...