Dự án

Chủ Nhật - 20/04/2014

Dự án tại nhà máy Thái Bình

 Phòng thí nghiệm vật liệu (HI-TECHLOM) thuộc Trung tâm thử nghiệm và kiểm định công nghiệp TVCI thực hiện dự án kiểm tra không phá hủy NDT mối hàn cả nhà máy. Dự án tại nhà máy ANP Thái Bình - Thái Thọ-Thái Thụy do chủ đầu tư Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, nhà thầu bên Thái Lan và Công ty cổ phần Lilama 69-1.
 
                
                              Hình ảnh khảo sát trực tiếp từ nhà máy ANP Thái Bình
 
 
               
             
               
 
Ngày bắt đầu từ tháng 1-2014 dự kiến kết thúc trong năm nay khoảng tháng 9-2014