Dự án

Thứ Ba - 25/02/2014

Dự án tại nhà máy Thủy Điện Lai Châu

Đầu tháng 1 năm nay 2014, trung tâm kiểm định công nghiệp nhận dự án nhà máy Thủy Điện Lai Châu kiểm tra đối chứng chất lượng đường hàn, đường ống áp lực, buồng xoắn, roto và stato 
 
  
                                    
 
                                    Kĩ sư đang siêu âm đường hàn ( Ảnh chụp tại nhà máy Thủy Điện Lai Châu )