Đối tác

Thứ Ba - 31/12/2013

Đối tác - Khách hàng

 
 - Phòng thí nghiệm vật liệu tính năng kĩ thuật cao( Hi-Techlom):
 
Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La
Ban Quản lý Dự án Đường sắt Khu vực I
Ban QLDA Đường Sắt – Tổng cục Đường Sắt
Công ty SGS Việt Nam
Công ty Cơ khí Điện Thủy lợi
Công ty Kỹ thuật Điện Quảng Đông - Trung Quốc
Công ty Lilama 10
Công ty Đóng tầu Than Việt Nam, Nhà máy Đóng tầu Hà Nội, Nhà máy Đóng tầu Nam Hà
Công ty Tuyển Than Cửa Ông - Vinacomin
Công ty Công nghiệp Hải Âu
Công ty Cơ khí Duyên Hải
Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - Vinacomin
Công ty Nhiệt điện Na Dương - Vinacomin
Công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ Thủy Lợi
 
- Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng :
 
Các hãng điều hòa, tủ lạnh :