Tin trong nước

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Ông Lê Minh Chuẩn thăm và làm việc với Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Ông Lê Minh Chuẩn thăm và làm việc với Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ.

Sáng ngày 14/02/2017, ông Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng thành viên và đoàn công tác của Tập đoàn đã về thăm và làm việc với Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ. Cùng đi có ông Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Ông Trần Văn Cừ - Trưởng ban tổ chức cán bộ, Ông Vũ Văn Long – Trưởng ban đầu tư, Ông Phạm Công Hương – Trưởng ban KCL, Ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng ban thư kí Hội đồng thành viên, Ông Mai Ngọc Thạch – Phó ban CV.

Ảnh hoạt động

Liên kết